خیلی منابع حبوبات سبزیجات سبزیجات ویتامین

خیلی: منابع حبوبات سبزیجات سبزیجات ویتامین موادغذایی منبع آهن گوشت

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نقدینگی ۲۴ درصد رشد کرد

حجم نقدینگی در آخر اردیبهشت ماه امسال با رشد ۲۴.۱ درصدی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به بیش از ۱۲۸۹ هزار میلیارد تومان زیاد کردن یافت.

نقدینگی ۲۴ درصد رشد کرد

نقدینگی ۲۴ درصد رشد کرد

عبارات مهم : همراه

حجم نقدینگی در آخر اردیبهشت ماه امسال با رشد ۲۴.۱ درصدی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به بیش از ۱۲۸۹ هزار میلیارد تومان زیاد کردن یافت.

به گزارش ایسنا، تازه ترین آماری که بانک مرکزی از اوضاع دارایی و بدهی سیستم بانکی منتشر کرده، نشان می دهد که رقم نقدینگی در اردیبهشت ماه با رشد ۲.۸ درصدی نسبت به اسفند سال گذشته مواجه بوده و از ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان به ۱۲۸۹ هزار میلیارد رسیده در عین حال که این رقم در اردیبهشت ماه سال گذشته حدود ۱۰۳۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده است بود.

نقدینگی ۲۴ درصد رشد کرد

در مجموع رقم نقدینگی از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اردیبهشت سال ۱۳۹۴ با رشد حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومانی تا اردیبهشت ماه امسال همراه بوده است.

اما شرح تغییرات نقدینگی نشان می دهد که شبه پول که عمده آن را سپرده بانکی تشکیل می دهد، با رشد حدود ۲۳.۷ درصدی نسبت به اردیبهشت سال گذشته همراه بوده و بیش از ۱۱۲۷ هزار میلیارد تومان از رقم نقدینگی را تشکیل داده است.

حجم نقدینگی در آخر اردیبهشت ماه امسال با رشد ۲۴.۱ درصدی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به بیش از ۱۲۸۹ هزار میلیارد تومان زیاد کردن یافت.

همچنین پول به عنوان بخش دیگر تشکیل دهنده نقدینگی تا حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان آن را مشمول بر شده است که با رشد ۲۶.۹ درصدی در قیاس با اردیبهشت ماه سال قبل همراه است.

واژه های کلیدی: همراه | اردیبهشت | حجم نقدینگی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog