خیلی منابع حبوبات سبزیجات سبزیجات ویتامین

خیلی: منابع حبوبات سبزیجات سبزیجات ویتامین موادغذایی منبع آهن گوشت

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی تحمیل مجدد تحریم‌های هسته‌ای از سوی آمریکا مبنای توقف اجرای تعهدات کشور عزیزما

نماینده دائم کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل گفت: تحمیل مجدد تحریم‌های هسته‌ای از سوی آمریکا مبنای توقف اجرای تعهدات کشور عزیزمان ایران است. 

تحمیل مجدد تحریم‌های هسته‌ای از سوی آمریکا مبنای توقف اجرای تعهدات کشور عزیزما

بیانیه کشور عزیزمان ایران راجع به نشست شورای امنیت: تحمیل مجدد تحریم های هسته ای از سوی آمریکا مبنای توقف اجرای تعهدات کشور عزیزمان ایران است

عبارات مهم : ایران

نماینده دائم کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل گفت: تحمیل مجدد تحریم های هسته ای از سوی آمریکا مبنای توقف اجرای تعهدات کشور عزیزمان ایران هست.

به گزارش ایسنا، خوشرو نماینده دائم کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل در بیانیه ای با اشاره به نشست شورای امنیت راجع به برجام گفت: جلسه روز چهارشنبه شورای امنیت نمایان شدن انزوای ایالات متحده در قبال برنامه جامع اقدام یکسان (برجام) بود و بار دیگر حمایت نیرومند جامعه بین المللی از چندجانبه گرایی و دیپلماسی در برابر یک جانبه گرایی و فشار را به نمایش گذاشت.

وی افزود: علی رغم جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران که به انجام تعهدات خود درچارچوب برجام همواره پایبند بوده و این پایبندی به صورت مکرر به وسیله آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید شده است هست، ایالات متحده از روز اجرای برجام و به خاص در دوره ریاست جمهوری ترامپ، از عمل به تعهداتش سرباز زده است.

تحمیل مجدد تحریم‌های هسته‌ای از سوی آمریکا مبنای توقف اجرای تعهدات کشور عزیزما

خوشرو تاکید کرد: اقدام یک جانبه و غیرقانونی آمریکا در خروج از برجام مستوجب مسئولیت بین المللی است و معرف نقض فاحش تعهدات آمریکا و عدم پایبندی آشکار به قطعنامه 2231 شورای امنیت هست. بنابراین ایالات متحده باید جهت این اقدام متخلفانه خود در تعارض با منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل، مسئول آشنا شود. ضمنا، تمامی دولت های عضو، شرکت های بین المللی و به خاص دیگر اعضای برجام باید متوجه مسئولیت یکسان خود در قبال حفظ برجام باشند.

نماینده دائم کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل در آخر تصریح کرد: نباید تردید کرد که اگر بعد از طی تمام راهکارهای موجود جهت جبران خسارت ناشی از اقدام آمریکا، حقوق و منافع مردم کشور عزیزمان ایران به صورت کامل تامین نشود، حق غیرقابل انکار کشور عزیزمان ایران است که کارها مناسب را به عمل آورد و تحمیل مجدد تحریم های هسته ای از سوی آمریکا را “مبنای توقف اجرای تعهدات خود وفق برجام به صورت کلی یا جزئی” قرار دهد.

نماینده دائم کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل گفت: تحمیل مجدد تحریم‌های هسته‌ای از سوی آمریکا مبنای توقف اجرای تعهدات کشور عزیزمان ایران است. 

واژه های کلیدی: ایران | آمریکا | قطعنامه 2231 شورای امنیت | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog